top of page

I Spotkanie Metodyczne Nauczycieli Regionalistów 29.03.22r

II Spotkanie Metodyczne Nauczycieli Regionalistów 18.01.22r

III Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka kaszubskiego 29.04.2022

V Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka kaszubskiego 29.04.2022

VI Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka kaszubskiego 29.04.2022

bottom of page