top of page

01

Skąd sã wzãlë Kaszëbi?

Piesń: „Himn młodëch”
sł. Eugeniusz Pryczkowski, muz. Jerzy Stachurski

Młodzi Kaszubi rozważają, gdzie tak na prawdę są Kaszuby oraz poznajemy w odcinku alfabet kaszubski.

02

Karna drëchów

Piesń: „Drëszcë”

Młodzież rozmawia o Klubach Młodych Kaszubów, które rozwijają się na Kaszubach oraz omawiane są samogłoski występujące w alfabecie kaszubskim.

03

Mdã pisarzã!

Piesń: „Krzëwé słowò”

Odcinek opowiada o największych pisarzach kaszubskich oraz omawiane jest "Kaszubienie" wyrazów w języku kaszubskim.

04

Dézowanié ò przińdnoce rodny mòwë

Piesń: „Dézënk dzecka”

Młodzież zastanawia się nad przyszłością kaszubskiej mowy. Omawiana jest prejotacja w języku kaszubskim.

05

Sedzenié w mòbilce

Piesń: „Kòmpùterkòwé Òbarchnienié”

Młodzi Kaszubi rozmawiają na temat marnowania czasu w internecie oraz przyswajanie bezużytecznych informacji. Lekcja jest o poprawnej wymowie rz-ż i ó-u.

06

Ùczba czëtaniégò

Młodzież chce nauczyć się czytać po kaszubsku i kierują się po pomoc do nauczyciela języka kaszubskiego. Lekcja o wyjątkach występujących w języku kaszubskim.

07

Kaszëbskô szlachta

Piesń: „Òrmùzdowô skra”

Młodzież rozmawia o historii Książąt Kaszubskich. Omówienie rzeczowników mających w języku polskim sylaby "ro" albo "ru", które w języku kaszubskim przechodzą w "ra".

08

Kaszëbsczi królowie

Młodzi Kaszubi kontynuują odkrywanie historii o Książętach Kaszubskich oraz lekcja o archaizmach w języku k-aszubskim.

09

Jidze zymk

Piesń: „Pòrządk”

Młodzież robi wiosenne porządki a Robert tłumaczy jak się tworzy program do telewizji. Lekcja nagrana w szkole w Tuchomiu i Miszewie. Lekcja o wymawianiu "ã".

10

"Pón Tadeùsz"

Piesń: „Mësla dzecka”

Młodzież rozmawia o poezji, a dokładnie o książce "Pan Tadeusz", która została przetłumaczona na język kaszubski. Lekcja języka kaszubskiego jest o słowach, które się kończą na "ã" oraz "em".

11

Zymk

Piesń: „Jem jô rëbôk”

Młodzież w ZS Przodkowo im. rtm. Witolda Pileckiego, rozmawiają o  zaletach bycia uczniem technikum. W lekcji języka dowiadujemy się o znaczeniu słów "sã", "sa", "so", "są".

12

Zymk II

Piesń: „Lëst”

Młodzież rozmawia o Kaszubach z Kanady oraz o kontaktach między Polskimi Kaszubami a Kanadyjskimi. Lekcja kaszubskiego mówi o samogłosce "ą".

13

Biblioteka

Piesń: „Padô deszczik”

Młodzi Kaszubi odkrywają nowe kaszubskie audiobooki, które znajdują się w bibliotece im. Aleksandra Labudy. Lekcja jest o samogłosce "é" cz. 1.

14

Sw. Jan Paweł II a Kaszëbi

Piesń: „Swiãti Janie Pawle”

Młodzież rozmawia o Janie Pawle II oraz jego przekazie do Kaszubów. Lekcja jest o samogłosce "é" cz. 2.

15

Mùzyka na nowi ôrt

Piesń: „Mój tusk”

Młodzież zastanawia się jak to jest z zmienianiem melodii tradycyjnych Kaszubskich pieśni. Lekcja jest o samogłosce "é" cz. 3.

16

Mëmczin dzéń

Piesń: „Ùsmiéwk nôpierszi”

Zbliża się wiosna więc młodzież wychodzi na zewnątrz, aby porozmawiać i spędzić razem czas. Lekcja dotyczy samogłoski "é" cz. 4.

17

Młodëch Kaszëbów rewòlucjô

Piesń: „Himn młodëch”

Młodzież rozmawia o "Rewolucji Kaszubskiej" czyli książce powstałej po Kongresie Młodych Kaszubów. Lekcja jest o zapisie samogłoski "é".

19

Szukanié szczescégò!

Piesń: „Wòlô Mariji”

Młodzi Kaszubi rozmawiają o historii oraz o legendzie związanej z kwiatem paproci. Lekcja jest o literce "ë".

21

Latowiskò

Piesń: „Latowiskò”

Młodzież po roku szkolnym rozmyśla, gdzie się udać na wakacje. W lekcji omawiane są "pod zasady" litery "ë".

18

Przepòwiôdanié wiodra

Piesń: „Lecba”

Młodzież rozmawia o pogodzie oraz kamieniu, służącym do jej przepowiadania. Lekcja jest o zaprzeczeniach "Nié", "Ni", "nie".

20

Kaszëbsczi królowie

Piesń: „Ni ma czasu”

Młodzież rozmawia o Karolu Kreffcie, "Królu Kaszubów" oraz o jego osiągnięciach. W lekcji omawiana jest różnica między "é" a "e".

bottom of page