top of page

Władze ZKP w Baninie kadencja 2022-2025
Bogumiła Ropel - prezes
Elżbieta Pryczkowska - wiceprezes

Witold Szmidtke- wiceprezes
Aleksandra Bobkowska - skarbnik
Łukasz Klecha - sekretarz

Członkowie: 
Eugeniusz Pryczkowski
Aneta Bielewicz
Beata Brzeska
Albin Bychowski
Ludwik Breza
Marek Biłanicz
Michał Miotk

bottom of page