top of page

Wartości regionalizmu lekarstwem na zagrożenia globalizmu

20 lat nie jest wcale tak długim okresem czasu – podkreślano podczas jubileuszowej uroczystości Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Jednak dorobek, jakim poszczycić się może ten oddział, wzbudzał zachwyt u wszystkich, bardzo licznie zebranych gości.

Uroczystość zaczęła się od tradycyjnej, comiesięcznej, mszy świętej z kaszubską liturgią słowa. Te msze zainicjowano już w listopadzie 2001 roku. Przez wiele lat celebrował je ks. kan. Roman Janczak, ówczesny proboszcz parafii, który też był dużym entuzjastą powstania oddziału. Sam był jednym z jego pierwszych członków. Czuł się Kaszubą z wyboru. Obecny proboszcz ks. Daniel Knapiński jest rodowitym Kaszubą. To on odprawił jubileuszową mszę. Jej liturgiczna oprawa zawsze należy do członków partu. Od niedawna jest nim także Karolina Stankowska, znana kaszubska influencerka. Wsparła ona lektorów w modlitwie wiernych. Ponadto czytali: dziennikarze Robert Groth i Gracjan Fopke oraz członkowie zarządu Bogumiła Ropel i Witold Szmidtke. Szczególną pamiątką tego wydarzenia są dwie tablice z kaszubskimi tekstami „Òjcze nasz” i „Zdrowas Marijo”.

- XXI wiek przeniósł nama żëcé w globalny wsë. Czãżkò je dzys dnia przebic sã do lëdzy z wôrtoscama môłëch etnicznëch grëpów. Timczasã òdpòwiescą na zanik wôrtnosców w epòce globalizmu je prawie regionalizm. W nim wôżné są òdwieczné wôrtoscë, taczé jak ùmiłowanié môłi tatczëznë, chrzescëjańsczi wiarë, szacënk do Bòga, dlô swòjich starszich, wzajemnô pòmòc drëdżémù człowiekowi. Temu je dlô nas – wierzã głãbòk że wszëtczich tu zeszłëch – wiôlgą redoscą, że za sztërk dokònô sã òdsłoniãcé tôblëców z tekstama „Òjcze nasz” i „Zdrowas Marijo” w naszi rodny mòwie, w mòwie, jakô bëła tu i je òbecnô nômni przez tësąc lat. – mówiła prezes oddziału Elżbieta Pryczkowska tuż przed aktem odsłonięcia tablic. Wraz z nią dokonali tego dr Eugeniusz Pryczkowski, Albin Bychowski oraz Witold Szmidtke.

Poczty sztandarowe sąsiednich oddziałów, na czele z banińskim, poprowadziły zebranych pod obelisk ofiar hitleryzmu i stalinizmu, gdzie złożono kwiaty, a potem na Salę Kultury, gdzie zaprezentowano na slajdach dorobek minionych lat. Obejmował kilka płaszczyzn, m.in. wydarzenia o charakterze integracyjnym, kulturowym edukacyjnym, religijno-kulturowym, współdziałania w zakresie młodych, działalność wydawniczą. Warto podkreślić, że oddział wydał osiem płyt kompaktowych z nowymi kaszubskimi piosenkami i niemal dwadzieścia książek. Wniósł olbrzymi dorobek do nauczania języka kaszubskiego w szkołach. Part jest inicjatorem ruchu młodych, zorganizował dwa kongresy młodych, przyczynił się do wielu zjawisk na tej niwie, m.in. do powstania nowego oddziału w Górze. Niewątpliwie rekordowe działania odnotowano na płaszczyźnie upamiętniania wybitnych ludzi tej ziemi. Przykładem jest obelisk ks. prał. Józefa Bigusa, ronda o imionach prof. Gerarda Labudy i Augustyna Chrabkowskiego, obelisk Floriana Ceynowy w Sianowie oraz kilka tablic w tym miejscu. Ostatnim wielkim dziełem jest obelisk ofiar wojny w Baninie.

Oddział liczy 275 członków. Wielu z nich otrzymało dyplomy z podziękowaniami. Otrzymały je także instytucje wspierające. Bez nich trudno byłoby dokonywać tak wielkich dzieł, które bywają często bardzo kosztowne. Te działania docenili goście z ościennych partów i instytucje kultury, którzy przybyli z suwenirami i podziękowaniami za znakomitą współpracę.

(jd)

Comments


bottom of page