top of page

Odsłonięto tablicę o kościele i majątkach w Baninie

Idea utrwalenia dziejów Banina zrodziła się po napisaniu książki „Banino – dzieje dramatyczne i piękne”, w której opisano historię tej największej już wsi w powiecie kartuskim, a być może także w województwie pomorskim. W ubiegłym roku poświęcono tablicę o dziejach wsi, zaś 7 lipca br. odsłonięto kolejną tablicę o historii kościoła i dwóch majątków ziemskich.

- Wiedza zachowana w treści historycznej i w zachowanych obrazach wskazuje nam na korzenie odwiecznych mieszkańców naszych wsi, pomaga też w zakorzenianiu się nowych mieszkańców – wyjaśniał Eugeniusz Pryczkowski w specjalnym wystąpieniu, zwracając szczególną uwagę na potrzebę integrowania mieszkańców tej intensywnie rozwijającej się wsi.

Uroczystego odsłonięcia dokonali: prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Jan Wyrowiński, burmistrz Gminy Żukowo - Mariola Zmudzińska, członek Zarządu Powiatu Kartuskiego - Eugeniusz Pryczkowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Żukowo - Witold Szmidtke i Maciej Pająk, prezes ZKP Banino - Bogumiła Ropel oraz Aleksandra Bobkowska w imieniu Rady Sołeckiej Banina.

- Pełniejsze poznanie miejsca swego zamieszkania na pewno sprzyja budowaniu dobrej wspólnoty lokalnej – podkreśliła burmistrz gminy Żukowo.

- To jest bardzo wartościowe działanie, za które serdecznie dziękuję – dodał ks. proboszcz Jan Kucharski po poświęceniu nowej tablicy. Utrwalono na niej m. in. biskupa Mariana Przykuckiego, który erygował parafię w Baninie oraz ks. prał. Józefa Bigusa – głównego budowniczego kościoła. (ep)


Słowo na odsłonięcie tablicy o kościele i dworach Banina, 7 VII 2024 r.

7 maja 2022 roku odsłonięto obelisk poświęcony ofiarom II wojny światowej z terenu naszej parafii. Tę datę utrwala zawieszona z tyłu kamienia, poniżej napisu „Wiedno Kaszëbë”, tabliczka. Jest na niej także informacja o tym, że monument został poświęcony przez Jego Ekscelencję Ks. Bpa Wiesława Meringa, szczególnie nam bliskiego, bo urodzonego w Żukowie. Tabliczka wskazuje też głównych sponsorów Beatę i Ryszarda Brzeskich i rodzinę Wojowskich. Było ich oczywiście więcej. Generalnie dzieło to jest przykładem solidarnej, wspólnej pracy, której fundamentem jest historia, piękna postawa naszych przodków i eksponowanie tych dobrych wzorców dla przyszłości.

W tę myśl wpisują się tablice informacyjne o wsi. W dniu 29 października 2023 r. odsłonięto obok obelisku tablicę prezentującą dzieje Banina i okolic. Historia naszej wsi – począwszy od pierwszej wzmianki - liczy ponad 740 lat. Jej początki wiążą się z chlubną historią naszych gdańsko-kaszubskich książąt, konkretnie Mestwina II, syna Świętopełka Wielkiego.

Jest to historia ciekawa, niewątpliwie zawiera w sobie aspekty godne naszej pamięci. Tym bardziej potrzeba nam zachowania prawdziwej tożsamości tej wsi, jej specyfiki, zwłaszcza w obecnym czasie kiedy ulega ona tak wielkim zmianom. Tablica, przed którą stoimy, kładzie nacisk na najważniejsze centra życia wsi: dawny – średniowieczny -  kościółek i obecny kościół oraz dwa dwory, których pozostałości do dziś stanowią elementy infrastruktury wsi. Mimo dotkliwej szczupłości zasobów fotograficznych udało się w tym projekcie zawrzeć kilka wartościowych zdjęć. Jedno utrwala moment poświęcenia kościoła z biskupem chełmińskim Marianem Przykuckim i jego budowniczym - świetlanej pamięci ks. Józefem Bigusem. Na innym widać fragment dawnej wsi w tejże okolicy. Kolejne przedstawia przedwojenne, sławetne i zwycięskie dla Banina, dożynki wojewódzkie z widocznym napisem „Banino”.

Wiedza zachowana w treści historycznej i w zachowanych obrazach wskazuje nam na korzenie odwiecznych mieszkańców naszych wsi, pomaga też w zakorzenianiu się nowych mieszkańców. A z korzeni czerpiemy siłę do budowania dobrze zorganizowanej i ukształtowanej wspólnoty.

 


Comments


bottom of page