top of page

„Mùlczi” z przedwakacyjnym zwycięstwem

Spory sukces odniósł dziecięcy zespół „Mùlczi”, który dawniej funkcjonował w Miszewie, a od kilku lat związany jest ze Szkołą Podstawową w Tuchomiu. Od początku prowadzony jest przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a osobą koordynującą jego działania jest Elżbieta Pryczkowska – od 2019 roku dyrektor SP w Tuchomiu.

Zespół, choć nawiązuje do tradycyjnego folkloru kaszubskiego, sukcesywnie sięga po współczesne utwory. W ten sposób kreuje nowy wizerunek kaszubszczyzny. Również stroje oparte są na popularyzowanych w ostatnich latach współczesnych motywach coraz częściej wykorzystywanych w modowych trendach Kaszubów. W ciągu bieżącego roku szkolnego zespół intensywnie pracował nad nowym repertuarem i oryginalnymi układami choreograficznymi. Z nim pojawił się na V Powiatowym Konkursie Zespołów Wokalno – Tanecznych „Òd se cos dac” w Baninie.

- Chciałabym koniecznie wspomnieć Grażynę Bychowską, która stała u początków tego konkursu. Była jego gorącą entuzjastką. Niestety, dziś nie ma już wśród nas, ale konkurs się rozwija – podkreślała podczas rozpoczęcia imprezy Ewa Kosznik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Józefa Bigusa w Baninie.

Na scenie wystąpiło sześć zespołów. Każdy zaprezentował zupełnie inny program. Dzięki temu publiczność mogła doświadczyć całkiem szerokiej prezentacji tańców i pieśni naszego regionu. Jury zaś, pod przewodnictwem znanego choreografia Marka Czarnowskiego, miało nie lada orzech do zgryzienia.

- Jesteśmy bardzo zbudowani waszymi umiejętnościami. Każdy zespół zaprezentował coś innego. To dla nas była radość, że był zarówno tradycyjny folklor, jak i całkiem nowe oblicze kaszubskiej kultury – podkreślał przewodniczący jury, także w imieniu członków Aleksandry Wiczling i Gracjana Fopke.

Ostatecznie zwyciężyły „Mùlczi” przed „Przodkowianami” oraz kartuskimi „Słunuszkami”. Pozostałe występy były także udane, dlatego nagrodzono je wszystkie wyróżnieniami. Otrzymali je: „Niezabùdczi” z SP nr 1 w Żukowie, „Banińsczé kwiôtuszczi”, oraz „Spiéwné kwiôtczi” z Banina. (jd)

Bình luận


bottom of page