top of page

Kaszubskość Józefa Wybickiego wyśpiewana

Z protokołu


Kategòriô spòdlecznëch szkòłów


I môl: ex aequo „Chmielanki” z SP Chmielno, „Spiéwné Kwiôtczi” z Banina

II môl: ex aequo „Skòwrónczi” z SP Dzierżążno, Lidia Szałkowska i Iga Zwara – SP nr 2 Żukowo

III môl: ex aequo SP Wrzeście, „Lëzéńsczé Zwónuszczi” z SP Luzino

Wëprzédnienia

Damian Zander - SP im. JPII w Nożynie i Klaudia Grabowska - SP Lisie Jamy


Kategòriô pònadspòdlecznëch i ùstnëch

I môl: Karno „Welewetka” z Gdyni

II môl: Katarzyna Kuczkowska z Sierakowic

III môl: LO Kartuzy


Grand Prix: „Mòdré Zwónczi” z SP Mirochòwò


Òbsãdzëcelë baro zachãcywają wszëtczich do dalszégò ùtwórstwa. Proszą przë tim, żebë barżi zwrócëc bôczënk na stronã filmową, na rozwiązania sceniczné. W telediskù mùzyka i spiéw pòwinien dobrze współgrac z òbrazã. Òbrôz powinien dopòwiadac, dofùlowiwac spiéw, a nié blós bëc przëtrôfkòwą ilustracją.

Òbsãdzëcelë równak wërôżają wiôlgą wdzãcznotã wszëtczim ùczniów, szkólnym i ùstnym lubòtnikóm kaszëbiznë za przërëchtowanié tak widzałégò brzadu kònkùrsu. Ne dokôzë stôwają sã terô dzélã kaszëbsczi kùlturë. Te nowe snôżé wòkalné a filmòwé sztëczczi zachãcywają do głãbszégò pòznôwaniô drżénia kaszëbsczi spiéwë a kùlturë.

Kòmisja

Jerzy Stachurski – przédnik

Dr Dark Majkòwsczi

Andrzej Bùsler

Gracjan Fópka

Komentáře


bottom of page