top of page

Kôrbienié ò Jerzim Stachùrsczim

Już po raz trzeci odbyła się Kôrba Kaszëbskô czyli sympozjum naukowe na temat związany z Kaszubami. Już drugi raz była w Tuchomiu. Przygotowanie takiej sesji wymaga precyzyjnego określenia problemu badawczego, ale zwłaszcza odpowiednio wykwalifikowanej kadry zdolnej podjąć takie wyzwania. Ludzi z tytułami naukowymi ma w swoich szeregach Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Ponadto współpracuje z dużym kręgiem uczonych i ekspertów, z którymi jest w stanie prowadzić naukowy dyskurs. Stąd właśnie tam zrodziła się ta myśl.

Ostatnie dwie Kôrby poświęcone były dyskryminacji języka kaszubskiego. Tym razem postanowiono przebadać dorobek twórczy wybitnego kompozytora Jerzego Stachurskiego. Emerytowany artysta mieszka w Czeczewie, w gminie Przodkowo, gdzie przez wiele lat był dyrektorem szkoły. Jako kompozytor był kierownikiem muzycznym Teatru „Tęcza” w Słupsku, a później przez kilkanaście lat Teatru „Miniatura” w Gdańsku. Ma ogromny dorobek twórczy. Jest autorem ponad 160 muzyk teatralnych. Jego szczególną miłością są rodzinne Kaszuby.

- Możemy śmiało nazwać Jerzego Stachurskiego ojcem współczesnej muzyki kaszubskiej – stwierdził w swoim referacie dr Tomasz Fopke.

Prawdziwy rozkwit tej twórczości nastąpił po powstaniu programu telewizyjnego „Rodnô Zemia”. Program ten stworzył bardzo dobre warunki do rozwoju współczesnej kultury kaszubskiej. Wprowadził Kaszuby z epoki folkloru do nowoczesnej muzyki. Dał przez to szansę zaistnienia wielu młodym twórcom, w czym także ogromna jest zasługa przez wiele lat współpracującego z tym programem Stachurskiego, człowieka teatru, obdarzonego artystyczną wrażliwością i wyobraźnią sceniczną.

- Zrobiło mi się wręcz przykro czytając najnowszą monografię prof. Daniela Kalinowskiego dotyczącą teatru na Kaszubach, w której całkowicie pominął on dorobek Stachurskiego – stwierdziła Lucyna Reiter-Szczygieł.

- Tymczasem i w tej dziedzinie Stachurski należy do ścisłej czołówki na Kaszubach. Jest niewątpliwie mistrzem, od którego wielu innych się uczy – podkreślano podczas sympozjum.

Świadkiem tej naukowej uczty był prezes ZKP, Jan Wyrowiński, który nie krył zachwytu wobec dorobku twórcy.

- Świetnie się stało, że Stachurski otrzymał właśnie Medal Zasłużony dla Kultury „Gloria Artis”. Jest to najwyższe wyróżnienie w Polsce w obszarze kultury – podkreślał prezes, który osobiście sygnował wniosek do ministerstwa w tej sprawie.

Poza najobfitszą działalnością muzyczną oraz teatralną poruszono także zaangażowanie publicystyczne, także pedagogiczne. Wszystko to zostanie wydane w publikacji naukowej w kolejnych latach wraz z plonem poprzednich sympozjów.

(jd)

留言


bottom of page