top of page

Powstał trzeci Klub Młodych Kaszubów "Garecznica"

Piękny ruch młodych Kaszubów rozpoczął się właściwie w 2003 roku w momencie założenia (reaktywacji) klubu "Cassubia" w Baninie zrzeszającego uczniów, licealistów i studentów z Gminy Żukowo. Po czterech latach zawieszono jego działalność. W chwili, gdy wyrosło nowe pokolenie, odpowiednio przygotowane przez edukację szkolną i aktywność w ZKP, można było na nowo ożywić to działanie. Reaktywacja "Cassubii" nastąpiła w październiku ubiegłego roku.

Na barkach tego klubu i ZKP Banino spoczęło zorganizowanie I Kongresu Młodych Kaszubów w Kartuzach. Kongres ustalił kierunki działania, przez wypracowane postulaty wskazał na priorytety aktywności młodych, znakomicie rozpalił też idee kaszubskie w młodej generacji. Już wkrótce powstał klub "Òska" w Luzinie z charyzmatyczną liderką Katarzyną Kankowską-Filipiak. Wielość podejmowanych wspólnych działań budzi największe uznanie. Przedstawiono je podczas Międzykongresowego Zjazdu Młodych w Chmielnie. Tam również - na ostatnim slajdzie - zakomunikowano, że w przeddzień zjazdu powstał trzeci klub, tym razem w Gminie Chmielno.

Klub przyjął nazwę "Garecznica" od góry, która wznosi się pod Borzestowem. Owiana jest ona legendą o śpiącym wojsku.

- Kiedy już zabraknie sił na ratowanie kaszubszczyzny, wówczas zgodnie z legendą ma wyjść z otchłani to wojsko. Ono przyczyni się do uratowania naszej kultury, języka i tożsamości. Dlatego przyjęliśmy taką nazwę - wyjaśniał Benedykt Bela z Miechucina, nowy prezes "Garecznicy".

Klub zrzesza piętnastu członków. Nikt nie miał wątpliwości, czy taka formacja jest potrzebna.

- Uważam, że właśnie bardzo potrzebne jest zaangażowanie młodych dla spraw kaszubskich. Dobro regionu powinno nam wszystkim leżeć na sercu. Dlatego jestem gorącym zwolennikiem powołania tu klubu młodych - podkreślał Piotr Chistowski, jednocześnie członek Zarządu O/ZKP w Chmielnie.

Wszyscy obecni złożyli swoje deklaracje wstąpienia do partu w Chmielnie, ponieważ zasadą ruchu młodych jest przynależność do ZKP. Ponadto klub jednomyślnie przyjął uchwałę, która rozpoczyna się słowami: Nikt nie jest w stanie w pełni kochać wielkiej ojczyzny, kto nie kocha swej ojczyzny najmniejszej. Dla nas, młodych mieszkańców gminy Chmielno, zrzeszonych w Kole Młodzieży Kaszubskiej o nazwie "Garecznica", Małą Ojczyzną są Kaszuby. Im pragniemy służyć i dla nich pracować dla ogólnego dobra mieszkańców regionu, a zwłaszcza naszych rodzinnych okolic. Swój cel chcemy osiągać poprzez pogłębianie wiedzy o swoim regionie oraz zachęcanie do ogólnej edukacji na poziomie akademickim. Tak przygotowani chcemy służyć mieszkańcom naszej gminy i okolic na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, a zwłaszcza edukacyjnej, kulturowej i gospodarczej.

Klub przyjął także regulamin oraz "Himn młodëch". Są to trzy najważniejsze - zatwierdzone przez I Kongres - elementy funkcjonowania ruchu młodych Kaszubów. Chmieleńscy młodzi wybrali także zarząd. Wiceprezesami klubu zostali Piotr Chistowski i Wojciech Serkowski. Skarbnikiem została Monika Łukowska, sekretarzem Łukasz Myszk ponadto Agata Gosz, Joanna Okroj i Aleksander Kostuch są członkami zarządu.

Spotkanie bardzo sprawnie prowadzili liderzy klubów młodych: Robert Groth i Katarzyna Kankowska-Filipiak. Obecni byli także Elżbieta i Eugeniusz Pryczkowscy oraz działacz kaszubski z Chmielna, Brunon Hinz.bottom of page