top of page

Patron, który budzi wrażliwość uczniów


Oddział Żukowski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wraz partami w Baninie i Kolbudach oraz młodzieżą gimnazjalną i dziećmi szkolnymi z Żukowa uczcili postać Karola Kreffta - założyciela O/ZKP w Żukowie. Zebrani na czele z trzema sztandarami pokłonili się nad mogiłą powojennego starosty kartuskiego.


- Krefft urodził sie w Zaworach pod Chmielnem. W młodości zamieszkał w Otominie, studiował w Warszawie, gdzie założył korporację "Cassubia". Po wojnie mieszkał nadal w gminie Żukowo, gdzie zmarł i spoczął w rodzinnym grobie - mówił na rozpoczęcie ceremonii dr Eugeniusz Pryczkowski, autor książki "Król Kaszubów Karol Krefft".


Ważne jest, że w te działania włączane są dzieci wraz z rodzicach, którzy dzięki takim przedsięwzięciom poznają dorobek i mądrość ludzi tej ziemi. Zebrani zaśpiewali hymn kaszubski, a także "Himn Młodëch" oraz "Kaszëbską Królewą". Odmówiono także modlitwę w intencji Kreffta. Spotkanie odbyło się w związku z rocznicą jego śmierci (28.10) oraz zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych.


Dzień wcześniej doszło do ważnego spotkania w Chmielnie. Otóż było to już drugie zebranie w tym miesiącu związane z godnym upamiętnieniem Kreffta w jego rodzinnej gminie. Wiąże się to ze 110-tą rocznicą jego urodzin. Zawiązano Komitet Organizacyjny, który - jak wynika z dokumentu - będzie czuwał nad upamiętnieniem założyciela młodzieżowego ruchu kaszubskiego "Cassubia" (Warszawa 1927), współzałożyciela organizacji Stowarzyszenie Miłośników Kaszubszczyzny "Stanica" w Toruniu (1936), pierwszego powojennego starosty kartuskiego, Członka założyciela Zrzeszenia Kaszubskiego (1956) i założyciela Oddziałów ZKP w Żukowie (1956) i Chmielnie (1956).

Gorąco życzymy spełnienia zamierzonych planów i jednocześnie uprasza się Wszystkich o sprzyjanie i pomoc w realizacji tych pięknych inicjatyw.

bottom of page